Terms and Conditions

DriveRight Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en het gebruiken van deze website, dan gaat u akkoord dat u voldoet aan en gebonden wordt aan de algemene voorwaarden en het volgende:

 • De DriveRight Gebruiksvoorwaarden
 • De DriveRight Uitsluiting van Garanties en and Beperking van Aansprakelijkheid
 • Het DriveRight Privacybeleid
 • De DriveRight Voorwaarden vervat in onze contracten
 • Dezen regeren DriveRight’s verhouding in relatie met deze website. Als u niet akkoord gaat met één van de delen van deze voorwaarden, maak dan alstublieft geen gebruik van onze website en services.De term ‘DriveRight’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bekijker van onze website.

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Recht om te Veranderen
De inhoud van de pagina’s en de data van deze website is onderhevig aan verandering zonder mededeling.

Waarborg
Niet wij noch andere derden leveren waarborg of garantie over de nauwkeurigheid, tijdigheid, uitvoering, compleetheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal gevonden of aangeboden op deze website voor bepaalde doelen. U erkent dat zulke informatie en zulk materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en wij sluiten aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor zulke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet. Zie onze disclaimer voor meer details.

Ongeautoriseerd Gebruik
Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of het plegen van een strafbaar feit

Auteursrecht
Alle inhoud en data omvat in of beschikbaar gemaakt door deze of een andere DriveRight website, inclusief logo’s, graphics, ontwerpelementen en data is het eigendom van DriveRight en is beschermd door internationale auteursrechtwetten.

Licentie en Toegang
Onderheving aan uw nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden en uw betaling van geldende tarieven, verleent DriveRight u een beperkte, niet-exclusieve, onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van hun services. Deze licentie omvat geen herverkoop van service of zijn inhoud, of gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare data-verzamelende en -uitpakkende gereedschappen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden of andere Servicevoorwaarden zijn voorbehouden en vastgehouden door DriveRight. De licenties verleend door DriveRight beëindigen als u niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden of andere servicevoorwaarden.

Uw Account
U bent aansprakelijk voor het behouden van de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze sites en u stemt ermee in deze aansprakelijkheid te accepteren voor activiteiten die plaatsvinden onder uw account. DriveRight behoudt de rechten om service te weigeren en uw account te beëindigen naar eigen oordeel.

Geschillen
Uw gebruik van deze website en geschillen die voortvloeien uit zulk gebruik van de website is onderhevig aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nieuw-Zeeland waar dat toepasselijk is.

Privacy
Ons Privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke data behandelen en uw privacy beschermen wanneer u gebruik maakt van onze services.

Uitsluiting voor Garanties en Aansprakelijkheidsbeperkingen

Deze uitsluiting geldt voor alle informatie beschikbaar gemaakt door DriveRight.

Aanzienlijke inspanning is gemaakt om te verzekeren dat de geleverde informatie nauwkeurig, up-to-date en anderszins geschikt is in alle opzichten. Toch is deze informatie strikt beschikbaar gesteld op de basis van DriveRight, zijn wettelijk officieren, werknemers, tussenpersonen en alle andere personen aansprakelijk voor de site, of geassocieerd met de compilatie, het schrijven, bewerken, de goedkeuring of publicatie van, of een ander soort werk in connectie met de informatie:

  1. verwerp alle verantwoordelijkheden voor onnauwkeurigheid, fouten, nalatigheid, laatheid of een ander soort ontoereikendheid, gebrek of fout in, of in relatie tot de informatie;
  2. zonder het beperken van (1) het bovengenoemde, sluit elke aansprakelijkheid van elke soort uit, aan de kant van elk daarvan, aan ieder persoon of geheel dat ervoor kiest te vertrouwen op de informatie, en
  3. maak informatie beschikbaar, begrijpend dat gebruikers hun eigen vaardigheden, zorg en beoordeling uitoefenen met respect voor zijn gebruik. Voor het vertrouwen op het materiaal in elke belangrijke zaak, moeten gebruikers voorzichtig de nauwkeurigheid, compleetheid en relevantie van de informatie voor hun doeleinden evalueren, en moet u geschikt advies van een deskundige verkrijgen, relevant aan hun bepaalde omstandigheden.

Links naar andere websites dan DriveRight websites zijn alleen voor gemak ingevoegd en vormen geen goedkeuring van informatie, Producten of Services op die websites.

Deze uitsluiting moet gelezen worden in associatie met contracten of overeenkomsten en vervangt of domineert geen dergelijk contract of overeenkomst.

Privacybeleid

DriveRight waardeert uw vertrouwen en alle informatie die wij over u bezitten wordt op een voorzichtige en verstandige manier behandeld. Deze verklaring beschrijft ons privacybeleid. Door deze website te bezoeken accepteert u de praktijken beschreven in deze Privacyverklaaring.

Welke persoonlijke informatie ingehouden wordt:

Informatie die u ons geeft: wij kunnen alle informatie opslaan die u ons levert op onze website of die u ons op een andere manier geeft.

Automatische informatie: wij verkrijgen en slaan zekere bandeninformatie op wanneer u contact met ons heeft. De informatie wordt gebruikt om onze service aan u te verbeteren.